Zahrada u barokních budov získává ztracenout tvář

Zahrada, která byla nedílnou součástí areálu zámeckého pivovaru, byla řadu let využívána jen z velmi malé části a většina pozemku nebyla udržovaná. Byla zarostlá náletovými dřevinami, zarostlá křovinami i zanesená odpadky, které pamatovaly dobu reálného socialismu.

Díky nasazení a práci našeho spolupracovníka Josefa Kotory získává zpět svoji podobu. Do budoucna by měla sloužit jako užitková zahrada – tak, jako tomu bylo v historii.