Modrá nadace byla založena s cílem zachránit výjimečné historické budovy zámeckého pivovaru v Březnici a otevřít je veřejnosti. Je většinovým vlastníkem Pivovaru Herold Březnice a. s. a tento podíl tvoří většinu jejího majetku.

 

Rozvaha ve zkráceném rozsahu 2018

[embeddoc url=”http://nadacnipivovar.cz/wp-content/uploads/Rozvaha_ve_zkráceném_rozsahu.pdf” download=”none”]

 

Výroční zpráva 2018

 

Výroční zpráva 2017

[embeddoc url=”http://nadacnipivovar.cz/wp-content/uploads/Výroční-zpráva-2017-podepsaná.pdf” download=”none”]

 

Rozvaha 2017

[embeddoc url=”http://nadacnipivovar.cz/wp-content/uploads/Rozvaha-2017-ve-zkrác.rozsahu-podepsaná.pdf”]

 

Výroční zpráva 2016

[embeddoc url=”http://nadacnipivovar.devweb.cz/wp-content/uploads/02Vyrocni-zprava-2016.doc” viewer=”microsoft”]

 

Výkaz zisků a ztrát 2016

[embeddoc url=”http://nadacnipivovar.devweb.cz/wp-content/uploads/03Vykaz_zisku_a_ztrat-k-31.12.2016.pdf”]

 

Rozvaha 2016

[embeddoc url=”http://nadacnipivovar.devweb.cz/wp-content/uploads/04Rozvaha_-k-31.12.2016.pdf”]

 

Statut Modré nadace

[embeddoc url=”http://nadacnipivovar.devweb.cz/wp-content/uploads/01statut-MN.doc” download=”none” viewer=”microsoft”]