Vstupní dveře i okna v historické budově dostanou původní vzhled

V severním křídle historické budovy probíhá oprava ostění dveří i oken.  Je třeba očistit kamenné bloky a ty, které jsou prasklé, odborně zcelit.

Dveře i okna byla v dobách socialistického hospodaření silně poškozena a znehodnocena. Část okenních otvorů byla dozděna, kamenné římsy zmizely pod cihlami i omítkou a osazena byla jednotabulová “paneláková” okna nebo zmenšená (a otvor byl přizděný). Stejně tak zmizely původní dřevěné dveře a nahradil je unifikovaný socialistický výtvor. Teď se vracíme k původní podobě. Jako první přijdou na řadu okna, repliky podle zachovaných oken jiné části historického objektu se již vyrábí.  Poprvé je budou moci vidět lidé na pivovarských slavnostech, které spoluorganizuje Modrá nadace. Proběhnou v sobotu 3. září 2022.