Veřejná sbírka na obnovu historických budov

Pokud nám chcete pomoci, můžete využít veřejnou sbírku, která byla oficiálně schválena příslušnými úřady. Účelem je shromažďování finančních prostředků na záchranu a obnovu komplexu historických budov zámeckého pivovaru v Březnici a jejich následné využití na veřejně prospěšné účely a sociální podnikání.

Přispět můžete na transparentní účet 115-5460830227/0100 u Komerční banky. Využít lze i pokladničky, které budou na vybraných akcích.

Sbírka je na dobu neurčitou.