Severní křídlo historického objektu má novou střechu

Historický objekt zámeckého pivovaru v Březnici má za sebou další významný krok na cestě k jeho budoucímu využití. Díky podpoře Ministerstva kultury ČR i města Březnice se podařilo dokončit rekonstrukci střechy v severním křídle budovy lemující ulici Ludvíka Kuby.

Opravu prováděli Jaroslav Sýkora a Petr Kočka z Radnice v okrese Rokycany. Zrekonstruovali krovy a položili novou střešní krytinu na 850 metrů čtverečních plochy. Opravena byla i část oken a čtyři barokní komíny.

Celá rekonstrukce byla z padesáti procent financována v rámci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón, deseti procenty přispělo město Březnice a zbylá část byla hrazena vlastními prostředky.