Můžeme s klidným svědomím říci, že jsme nikdy nepřebírali pivovar v Březnici u Příbrami s cílem inkasovat pro sebe z jeho vlastnictví zisk. Byl to genius loci zámeckého pivovaru, který nás o tom přesvědčil.

Třeba v podobě opravené kulturní památky, kde vedle sebe, v symbióze, působí ziskový i neziskový podnik. A kde není nezisková činnost neustále závislá pouze na grantech, ale díky projektům v historických budovách, které se k výrobě piva nevyužívají, stojí na vlastních nohou.

Nadační pivovar Herold

Proto k vznikla Modrá nadace a v souvislosti s ní i projekt „Nadační pivovar Herold“.  Proč jsme zvolili tento název? I když nadační projekt přímo nesouvisí s výrobou piva, neboť prostory k ní už nejsou využívány, budovy jsou nedílnou součástí historického areálu zámeckého pivovaru.

Cílem našich aktivit je revitalizace zcela těchto výjimečných budov průmyslové barokní architektury. Chceme tyto jedinečné stavby otevřít veřejnosti, místním komunitám a neziskovým aktivitám. Ty bychom rádi zajišťovali jak v režii Modré nadace, tak i ve spojení s jinými neziskovými subjekty.

Přidáš se?

Modrá nadace, do které byla vložena většina akcií pivovaru Herold Březnice, by měla dlouhodobě zajistit fungování těchto projektů. Rádi přivítáme partnery, které stejně jako nás genius loci historických barokních budov osloví a budou v nich chtít realizovat svoje sny, které souzní s myšlenkou celého projektu.

I když chceme na financování včetně záchrany barokní historické budovy využívat například dotace na obnovu památek či zisk z pivovarské výroby, neobejdeme se především při rekonstrukci bez dalších zdrojů. Pomoci můžete nadaci jak formou dárcovství v rámci veřejné sbírky (transparentní účet 115-5460830227/0100), tak třeba tím, že budete ochotni věnovat společné práci část svého času, schopností, zkušeností a kontaktů.

Jednou z podpůrných aktivit je i naše nadační pivo, které čepují spřízněné hospody a z něhož jde výnos přímo do nadace. Pokud jste majiteli restaurace či třeba organizátoři různých akcí a naše snažení vás zaujalo, ozvěte se. My vám rádi nadační pivo dodáme. Pokud ne, tak si ho dejte. V tomto případě totiž pitím piva pomáháte. Na zdraví!